2019

פברואר            חבר נאמנים, יום ראשון, 24/2 עד יום שלישי, 26/2 

יוני                 חבר נאמנים, יום ראשון 23/6 עד יום שלישי 25/6

אוקטובר          חבר נאמנים,  יום ראשון, 27/10 עד יום שלישי, 29/10

 

2020

פברואר           חבר נאמנים, יום ראשון, 23/2 עד יום שלישי, 25/2

נובמבר           חבר נאמנים, יום ראשון, 15/11 עד יום שלישי, 17/11

אפריל            הנהלת הסוכנות היהודית, יום שני, 27 באפריל

 

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
09 מרץ 2014 / 7 Adar II 5774 0