2018

פברואר            חבר נאמנים, יום ראשון, 25/2 עד יום שלישי, 27/2

יוני                    חבר נאמנים,  יום ראשון, 24/6 עד יום שלישי, 26/6

אוקטובר          חבר נאמנים, יום רביעי 24/10 עד יום חמישי 25/10

 

2019

פברואר            חבר נאמנים, יום ראשון, 24/2 עד יום שלישי, 26/2 

יוני                    חבר נאמנים, יום ראשון 23/6 עד יום שלישי 25/6

אוקטובר          חבר נאמנים,  יום ראשון, 27/10 עד יום שלישי, 29/10

 

2020

פברואר            חבר נאמנים, יום ראשון, 23/2 עד יום שלישי, 25/2

יוני                    חבר נאמנים, יום ראשון 21/6 עד יום שלישי 23/6

אוקטובר          חבר נאמנים,  יום ראשון, 25/10 עד יום שלישי, 27/10

2021

פברואר            חבר נאמנים, יום ראשון, 21/2 עד יום שלישי, 23/2

יוני                    חבר נאמנים, יום ראשון 27/6 עד יום שלישי 29/6

אוקטובר          חבר נאמנים,  יום ראשון, 24/10 עד יום שלישי, 26/10

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
09 מרץ 2014 / 7 Adar II 5774 0