במסמך זה מפורטים כל תנאי השליחות המרכיבות את הזכויות והחובות הנלוות לשליחותכם בקיץ הקרוב.
חשוב לקרוא בעיון ולפעול בהתאם. חשוב מאוד לוודא חתימה בראשי תיבות על כל דף.
 
טופס מלא וחתום יש להביא לסמינר ההכשרה אשר יתקיים בחודש אפריל בקיבוץ שפיים.
 
לידיעתך, אי מסירת הטופס ימנע את יציאתך לשליחות.
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
11 מרץ 2014 / 9 Adar II 5774 0