בחוברת הפוליסה תמצאו "נוהל הגשת תביעות".  אנא קרא בקפידה ופעלו לפי ההנחיות.   

 

1. חשוב מאוד לתאר בצורה מפורטת ככל האפשר את התביעה ולצרף את האישורים הנדרשים.
2. יש לוודא שהרופא הכין מסמך סיכום מחלה הכולל דיאגנוזה ופירוט הטיפול.

3. סיבת הטיפול ותולדות המחלה. באם נעשה טיפול ממושך,יש לפרט.

4. אישורים על תשלום ע"י קבלות מקוריות.

5. מרשמים רפואיים על הצורך ברכישת תרופות בצירוף קבלות מקוריות.

6. בתביעות מטען חשוב לרשום במדויק את נסיבות האירוע, פירוט הרכוש הנתבע.

7. במקרה של אבדן/גניבה יש לצרף הצהרה ואישור משטרה.

8. במקרה שמטען לא הגיע או ניזוק בטיסה חשוב לפנות בראש ובראשונה לחברת התעופה 
   לפיצוי. במידה ולא קיבלתם פיצוי מלא מחברת התעופה עליכם להביא אישור מחברת 
   התעופה.

9. כל האישורים שימסרו חייבים להיות מקוריים -  דאג להשאיר אצלך עותקים מצולמים.

10. הסוכנות היהודית אינה צד מעורב בתביעה מול חברת הביטוח. הגשת תביעות והחזרי 
     כספים מחברת הביטוח ייעשו על ידך ובאחריותך ישירות מול חברת הביטוח.

זכור! 
שימרו את כל הקבלות בגין תשלום לרופאים, תרופות, מעבדות, בתי חולים, רכוש וכל דבר רלוונטי לנסיבות האירוע.

בכל מקרה של תביעה יש לפנות ישירות ל:
הראל חברה לביטוח בע"מ

רחוב אבא הלל סילבר 3 ת.ד. 1951
ר"ג 52118
טלפון: 972-3-7547030  
פקס: 972-3-7547993                                                              

 

להארכת תוקף הביטוח לאחר ה-1 באוקטובר

לטיפול וקבלת שירותים רפואיים בזמן שהייה בחו"ל

 

 

שיתוף:           PRINT   
26 מרץ 2014 / 24 Adar II 5774 0