רוצים להצטרף לרשת בתי ספר תאומים?

להרשמהלבתי ספר המעוניינים להצטרף לתוכנית