הקרן לעסקים של הסוכנות היהודית והפדרציה היהודית בניו-יורק מסייעות לבעלי עסקים

לפרטים נוספים