מובילי הקהילה היהודית בדטרויט מבקרים בשותפות גליל מרכזי

10 Jan 2016 / 29 Tevet 5776