ריטה תופיע בפני "הרוח הישראלית"

אל הראיון מבית הסוכנות היהודית סוגרת מעגל

ריטה תופיע בערב גאלה של "הרוח הישראלית"