הכנרת מריאנה וסילייבה

לבלוגבוגרת אולפן קיבוץ רביבים