הכותל המערבי. של כולם

לידיעההחלטת הממשלה תאפשר תפילה לכולם

ילדים מתפללים בכותל