מפינלנד הקרה לישראל

לסיפור המרגשאלנה קונשקובה ושתי בנותיה עלו לישראל ולומדים עברית

אלנה קונשקובה וילדיה בדרך לישראל