שליח חוזר ומשתתפת מסע

הצטרפו לשליחות

שליח חוזר, משתתפת מסע במפגש עם חברי חבר הנאמנים ביקב מרשה