שותפות ביחד חוגגת ומציינת השבוע 20 שנה

לאתר השותפיותלחיזוק העם היהודי ולהעצמת החברה הישראלית בשיתוף עם יהודי התפוצות.