הרצל, טקס זיכרון

הציונות לא תמות; תקום "מדינת היהודים"

הרצל כותב על חייו

ארונו של הרצל מוצב לפני בניני המוסדות הלאומיים