יום ירושלים

אבא מיקה. עדות

לסיפורו של מיכה פלדמן