לסייע לפליטים במילנו

פרס שניתן לקהילה ושליח הסוכנות

קראו עוד

חברי קן השומר הצעיר במילנו לפני חלוקת המזון