200 עולים חדשים מצרפת

עלו השבוע לישראל

לחדשות

עולה חדש מצרפת טיסת עולים יולי 2016