עשור לפותחים עתיד

סיפור הצלחה של תכנית מדהימה

לסיפור ההצלחה של לירון

צילה ולירון בפותחים עתיד בערד