תומכים בזרמי היהדות

בונים גשר איתן ליהודים בכל רחבי העולם

קרא עוד

קוראים בתורה ליד שרידי בית המקדש השני בירושלים