סיוע כספי למאות משפחות ללא בית

בעקבות גל השריפות

למידע נוסף

 הרצל שחף שביתו נשרף בחיפה בסיור לנתן שרנסקי בעת קבלת המענק