בסימן חדשנות ופורצי דרך

חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית

לחדר העיתונות

ישראל טק