שליחות מושלמת

הייתה שליחה באוסטרליה; מדריכה באולפן עציון

לכתבה

אסתר ארם, מדריכה באולפן עציון