בני לידסקי

מנהל עליה ותכניות חוויה ביחידה לחמ"ע

קרא את הסיפור

בני לידסקי, היחידה לחמ"ע