שותפות ביחד זוכרת

את חללי מערכות ישראל ואת נפגעי המלחמות ופעולות הטרור בארץ ובעולם

שותפות ביחד