מ"מסע" להתמודדות עם השרפות בקליפורניה

לכתבה

קית מיצאלק בחווה האקולוגית חינוכית חווה ואדם במודיעין