יום שני למסע: 25/12/2018

G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2 G2’s Global Israel Experience -Day 2
2 Jan 2019 / 25 Tevet 5779