יום שביעי למסע 30/12/2018

G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7 G2’s Global Israel Experience -Day 7
14 Jan 2019 / 8 Shevat 5779