עמיתי דילר

תוכנית עמיתי דילר היא תוכנית בינלאומית למנהיגות נוער יהודית. התוכנית היא שנתית ואורכה 12 חודשי פעילות. בכל קבוצה מקומית ישראלית יש 20 חניכים, תלמידי כיתות י , הנפגשים לאורך השנה לכ- 18 סדנאות שבועיות/ימי עיון ו- 3 סמינרי שבת.במקביל, פועלת בפיטסבורג קבוצה אמריקאית של 20 חניכים. במסגרת התכנית השנתית הקבוצות המקבילות נפגשות פעמיים: פעם ראשונה באביב, לכ-10-12 ימי סמינר בצפון אמריקה. פעם שנייה בקיץ, למשך שלושה שבועות של סמינר בישראל. במהלך סמינר הקיץ מתקיים קונגרס הנוער של עמיתי דילר, כפלטפורמה המפגישה את כלל בני הנוער מ-10 הפדרציות/20 הקהילות , לארבעה ימים ברמה הבינלאומית.