מפגשי פנים אל פנים בין אנשי מקצוע

במהלך השנים נוצרו בשותפות קשרים בין אנשים וארגונים, קשרים שהיו מפתח לפרויקטים משותפים. המפתח לקשר ולפעילות היה תמיד מפגש משותף באזור או בפיטסבורג. המטרה היא להפגיש פנים אל פנים אנשי מקצוע בתחום החינוך, הפורמלי והבלתי פורמלי, על מנת ליצור שיתופי פעולה חדשים בתחום הנוער.