ברוכים הבאים לאתר המכרזים והרכש של הסוכנות היהודית

במסגרת מהלכי ייעול שונים שעורכת הסוכנות היהודית בתחום הרכש, מכרזי הסוכנות היהודית ו/או הליכי רכש מפורסמים באמצעות אתר מכרזים מקוון.

כל הגשות ההצעות למכרזים/הליכי רכש שמפרסמת הסוכנות היהודית מתבצעות באמצעות אתר זה בלבד.

הסוכנות היהודית אינה כפופה ל"חוק חובת מכרזים" ופועלת בהתאם לנוהל רכש ברוח עקרונות דיני המכרזים.

חלק מהליכי הרכש המפורסמים באתר זה הנם "מכרזים פומביים" אשר פתוחים להגשת הצעות לכל גורם אשר עונה לדרישות ולתנאים המחייבים וחלקם האחר הנם "מכרזים סגורים", אשר הגשת הצעות לגביהם מתאפשרת לאותם גורמים אשר קבלו פניה מוקדמת מהיחידה המתאימה בסוכנות היהודית (ניתן להבחין בין המכרזים באמצעות סוג המכרז, פומבי/לא פומבי).

באתר מופיעים אך ורק המכרזים/הליכי הרכש הפעילים שהמועד האחרון להגשתם טרם הגיע.

עם סיום הגשת ההצעה באמצעות האתר תשלח הודעה במייל חוזר בה תאושר ההצעה ויצויין מספר פניה לברורים עתידיים.

בדבר הבהרות נדרשות כלשהן, ניתן ליצור קשר עם גב' אורנה שריפי, רכזת ועדת הרכש, בטלפון: 02-6202453.

אנו מאחלים לכם הצלחה והמשך שיתוף פעולה פורה.

בברכה,
הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

 

שאלות ותשובות בנוגע למכרזים:

PDF iconמסמך תשובות לשאלות הבהרה - הזמנה להציע הצעות מספר 28-2019.pdf