SPACES- עמיות יהודית בעולם וירטואלי

עמיות יהודית בעולם וירטואלי, הינו קורס שמהווה יוזמה משותפת של משרד החינוך, משרד התפוצות, הסוכנות היהודית ומט"ח.

מטרת הקורס היא לחבר תלמידי בתי ספר מישראל ומקהילות יהודיות מרחבי העולם. שני בתי ספר מטורונטו- RHA וביאליק- ושני בתי ספר מאילת וחבל אילות- רבין ומעלה שחרות- משתתפים בפיילוט, לצד בתי ספר מבוקרשט רומניה ומהעיר חולון.

הפיילוט של הקורס מבוצע דרך שישה מפגשים בני שעה וחצי, שעוסקים בתכנים הנוגעים לעולם היהודי של ימינו:
• מעגל החיים היהודי- חיים אישיים, משפחה, קהילה וזהות יהודית
• החיים שלנו- כאן ושם
• זיכרון היסטורי- משותף ונפרד
• סמלי העם היהודי
בתי הספר מקיימים ארבעה מפגשים בנפרד, אחד מתקיים בין בית ספר באילת לבין בית ספר בטורונטו (בזוגות) ובמפגש השני המשותף לוקחים חלק כל תלמידי ששת בתי הספר המשתתפים בתכנית.