מנהיגות צעירה

במסגרת המטרה לחזק את הקהילה הצעירה באזור ולחברה באופן מיטבי לאזור, השותפות מקיימת מספר פעולות.

אחת מהן היא שיתוף הפעולה החדש עם תכנית המנהיגות המקומית באילת-אילות של מרכז מנדל למנהיגות בנגב.