מחר מדע

Ytek עוסקת בחינוך מדעי - טכנולוגי בשיתוף רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ומוסדות בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי במטרה להעניק למשתתפים כלים לחשיבה מסדר גבוה, לערוך הכרות מעשית עם עולם המדע ולפתוח בפני התלמידים אופק אקדמי הנדסי. התכנית מאושרת ע"י מר מוהנא פארס, מנהל התוכנית הלאומית למתמטיקה ולמצוינות מדעית במשרד החינוך וע"י מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך