משלחת מוזיקה

משלחת נוער מוזיקאלית לביקור בקהילת אולבני , סמוך לחגים. השתתפות בטקסי החג, נגינה במוסדות הקהילה ושיתוף סיפור חיי אשכול לקהילה . המפגש כולל אירוח בבתים ומפגשים עם נוער מאולבני