משלחת מורים

משלחת מחנכות המגיעות לביקור בן 4 ימים לאשכול. מחנכות ממקסיקו אשר מצטרפות לתוכנית דו שנתית במקסיקו . מגיעות לישראל לחודש ימים אשר מתוכו הן מגיעות לאשכול ל 4 ימים לאירוח ביתי וביקור בקהילה השותפה . בביקורן הן מתארחות בבתי הספר באשכול , בגנים ולומדות על אזור השותפות כמו כן יש משלחת גומלין מאשכול לביקור בקהילת מקסיקו . יחד המחנכים בונים תוכנית לעבודה משותפת עם התלמידים