יצירת קשר וחילופי נוער

יצירת קשר בין תלמידים משיכבת ט' בבית ספר נופי הבשור מאשכול ומביהס תרבות ממכסיקו הפרויקט כולל ביקורים בשתי הקהילות והכרת חיי היום יום אחד אצל השני במקסיקו ובישראל