ארווין לוי, חבר כבוד Honorary member of the Board of Governors

The Jewish Agency for Israel ©

מר ארווין לוי משמש כיו"ר מועצת המנהלים של Stor Technologies, חברת היי טק הנסחרת בבורסה. בעבר שימש כיו"ר המגבית היהודית המאוחדת (UJA) וכחבר בוועד המנהל של המגבית המאוחדת לישראל (UIA). הוא שימש כיו"ר ועדת יחסי הממשל של המגבית המאוחדת לישראל במשך שנים רבות. בנוסף לכך, מר לוי שימש כחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית בין 1983 ל-2004, ולאחר מכן הפך לחבר בוועדות חבר הנאמנים. בעבר, הוא שימש כיו"ר ועדת המשנה לכספים ומינהל ובשנת 2012 הפך לחבר כבוד בחבר המנהלים.

ציר הזמן

    2014

READ FULL TIMELINE