גוסטי יהושע ברוורמן חבר חבר הנאמנים

הגב' גוסטי יהושע ברוורמן מכהנת כראשת המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית (הצ"ע),  מיוני 2010. קודם לכן היא כיהנה כסמנכ"ל התנועה ליהדות רפורמית ומתקדמת בישראל.

 

תפקידים קודמים בהם כיהנה כללו: מייסדת ומנהלת של מרכז מידע לאירועי מעגל החיים ותרבותיים ; מנכ"לית להקת המחול  תמר ירושלים ובית ספרה; מנהלת המרכז להכשרה ופיתוח כוח אדם, פרויקט שיקום שכונות, הקמה וניהול של מרכז להכשרת מבוגרים של רשת עמל; עורכת העיתון החודשי של הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
 
לגב' יהושע ברוורמן תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר מוסמך בתקשורת, שניהם מהאוניברסיטה העברית וכן תעודה בייעוץ ארגוני מאוניברסיטת תל אביב.
 
הגב' יהושע ברוורמן מכהנת כחברת הנהלה הציונית של ההסתדרות הציונית העולמית ושל חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, חברת מועצת הלול בישראל, חברת הנהלת איילת- לספורט אולימפי לא תחרותי, חברת הנהלה של המועצה הציבורית להנצחת הרצל, חברת הנהלה של לדעת – לבחור נכון, הארגון לקידום בריאות וחינוך מיני, וכן בארגונים התנדבותיים נוספים.
 
נשואה ליורם והם הורים לשלושה ילדים.