גיטה ברק Committee Member

גיטה ברק נולדה בקראקס, ונצואלה. היא חברה במועצת המנהלים של הקרן היהודית המאוחדת / הפדרציה היהודית של שיקגו (JUF / JF), וגם חברה במועצת המנהלים של הנשים של JUF / JF של שיקגו. גיטה הייתה יו"ר הועדה לעלייה של שיקגו 2012-2014 וכיהנה כיו"ר של מספר ועדות משנה של בניין הקהילה והוועדה להמשכיות יהודית של JUF / JF. היא מכהנת כחברת וועדה של ישראל וחו"ל וועדת שותפות של  JUF / של JF, כמו גם חברת וועדה לתכנון כולל  והקצבות, שיווק ותקשורת, וועדת שירותי השואה הקהילה.

היא חברת ועדות חבר הנאמנים מאז יוני 2015.