ג'ק סמורגון חבר חבר הנאמנים

מר ג'ק סמורגון שימש כמנכ"ל קבוצת סמורגון משנת 1954 ועד 1995. הוא עמד בראש כמה ועדות לאומיות ואיזוריות חשובות, לרבות ה-Australian National Railways Commission. מר סמורגון משמש כנשיא ויו"ר של המגבית המאוחדת לישראל (UIA) בוויקטוריה, אוסטרליה. הוא חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות מאז שנת 2001 ומשמש כיו"ר הוועדה לאקטיביזם ושותפויות.