דייוויד סילברס חבר ההנהלה

מר דייוויד סילברס משמש כסגן יו"ר U.S. Realty Advisors בניו יורק. הוא מתמחה בעסקאות הכוללות נדל"ן ואשראי תאגידי. מר סילברס משמש כעת בחבר המנהלים של המגבית היהודית המאוחדת (UJA) באיחוד הקהילות היהודיות ניו יורק ושל המגבית המאוחדת לישראל (UIA). הוא מכהן כיו"ר תת ועדת המשנה של הסוכנות היהודית לתקציב, כספים ותוכניות. קודם לכן, הוא שימש כגזבר של המגבית היהודית המאוחדת – איחוד הקהילות היהודיות של ניו יורק (UJA - Federation of New York) וכן כיו"ר ועדת הכספים של הארגון. הוא בעל תואר ראשון מאוניברסיטת פנסילבניה ותואר במשפטים מאוניברסיטת הרווארד. מר סילברס משמש כחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2009.