יחיאל וסרמן חבר חבר הנאמנים

הרב יחיאל וסרמן הוא ראש המרכז לשירותים רוחניים בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית.  קודם לכן, שימש הרב וסרמן כסגן ראש עיריית גבעתיים ומילא תפקידי חינוך שונים בישראל ובחו"ל במסגרת הסוכנות היהודית וארגונים אחרים. הפרסומים שלו כוללים ספרוני חינוך והדרכה על יהדות, מאמרים על חינוך וחברה שפורסמו בעיתונים יומיים וכן במסגרת כתבי עת וביקורות ספרים. הרב ורסמן חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2003.