מארק ליבלר חבר ההנהלה

מר מארק ליבלר הוא שותף בכיר בפירמת עורכי הדין Arnold Bloch Leibler במלבורן. הוא מכהן כיו"ר לאומי של ה-Australia Israel & Jewish Affairs Council, משמש כיו"ר קבוע של המגבית המאוחדת לישראל הפדרלית (UIA) וכנציב לשכת המסחר ישראל אוסטרליה. בעבר, הוא כיהן כיו"ר חבר הנאמנים של קרן היסוד, נשיא המגבית המאוחדת לישראל של אוסטרליה, נשיא הפדרציה הציונית של אוסטרליה וחבר הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית (WZO). מר ליבלר משמש כחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 1992. הוא משמש כחבר הנהלה וכיו"ר ועדת הוועדה לדוחות המבקר.