מייקל פרנקל חבר חבר הנאמנים

 

מיכאל פרנקל הקדיש את עצמו לשירות בקהילה במשך יותר משלושה עשורים. מנהיג קהילה אמיתי, הוא השתתף במגוון רחב של פעילויות. מודל לחיקוי לאחרים, מיכאל מקפיד על יושרה ואחריות. רואה חשבון במקצועו, מיכאל משמש כגזבר הפדרציה וכיו"ר הוועדה לתכנון לקהילה והקצבות של הפדרציה. הדאגה ארוכת השנים שלו לישראל כבר באה לידי ביטוי כשישב בראש ועדת ישראל וחו"ל בפדרציה (פרויקט שיקום שכונות ושותפות 2000) ושימש כנשיא ועדת קוויבק-ישראל. הא מכיר בחשיבות של חוויות ישראל כמרכיב חיוני של בניית זהות וחינוך יהודיות; הוא עמד בראש מרכז ישראל לחוויה ע"ש ברונפמן ומצעד החיים והיה הנשיא של המרכז לחינוך היהודי ברונפמן. מייקל יושב כיום בדירקטוריון הפדרציה , הקרן היהודית של קהילת מונטריאול, מרכז לחינוך יהודי ברונפמן, CIJA-קוויבק, קרן רויאל ויקטוריה בית החולים וקרן ואוניברסיטת מקגיל-בית החולים .

הוא חבר חבר הנאמנים מאז יוני 2015.