מנו פקטור חבר חבר הנאמנים

מנו פקטור מנהל את עסקי סחר הטקסטיל של משפחתו. בנוסף לכך, הוא משמש כיו"ר קרן היסוד הולנד, חבר בחבר הנאמנים של קרן היסוד ויו"ר ועדת החשבות. בעבר, הוא שימש כגזבר הקהילה היהודית באמסטרדם ומאוחר יותר כיו"ר שלה. תפקידים אחרים שמילא כוללים את הגזבר של ארגון עבודה סוציאלית יהודית וגזבר של ארגון הגג היהודי, ארגון הקהילות היהודיות בהולנד. מר פקטור חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2004. קודם לכן, הוא שימש כחבר עצרת משנת 1998, וכיהן בוועדות חבר הנאמנים.