מנחם לייבוביץ' חבר חבר הנאמנים

מר מנחם לייבוביץ' משמש כסגן יו"ר הקרן הקיימת לישראל, שם הוא אחראי על תיק הקרקעות. בנוסף לכך, הוא משמש כיו"ר של חברה בת של הקק"ל, הממונה על נכסיה. לפני כן שימש מר לייבוביץ' כמנכ"ל התנועה הישראלית ליהדות מתקדמת וכמנכ"ל האיחוד העולמי בישראל ובברית המועצות לשעבר. כמו כן, הוא שימש כמנכ"ל בית שמואל, מרכז חינוכי ותרבותי של האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת. מר לייבוביץ' משמש כחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2007. לפני כן, הוא שימש כחבר עצרת הסוכנות בוועדות חבר הנאמנים.