מרילין בלומר חבר עמית בחבר הנאמנים

הגב' מרילין בלומר משמשת כיום כסגנית נשיא המגבית המאוחדת לישראל (UIA) של הקהילות היהודיות בקנדה ומשמשת כיו"ר משותף של הוועדה לישראל וחו"ל. כמו כן, היא מכהנת כחברה בוועד המנהל של ה-Canadian Council for Israel and Jewish Advocacy (CIJA) וכיו"ר ועדת התקציב של הארגון. בנוסף לכך, היא מכהנת כיו"ר מועצת הנגב של איחוד הקהילות היהודיות (UJC) של אגף ישראל וחו"ל. לפני כן, היא היתה יו"ר של הוועדה להקצבות ותכנון קהילתי של המגבית היהודית המשותפת באיחוד הקהילות היהודיות בקנדה ושימשה כיו"ר משותף של המועצה לקליטה והיטמעות של מהגרים. גב' בלומר משמשת כחברה עמיתה בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2006, ולפני כן שימשה כחברה בוועדות של חבר הנאמנים.