סילביו חוסקוביץ' חבר חבר הנאמנים

מר סילביו חוסקוביץ' מכהן כמזכיר הכללי של הבונים דרור, תנועת נוער ציונית הפעילה ב-18 מדינות. כמו כן הוא משמש כחבר במזכירות המנהלת של תנועת העבודה הציונית. קודם לכן, הוא כיהן כיו"ר המועצה העולמית של תנועות הנוער הציוניות (Zionist World Youth Movement Council). מר חוסקוביץ' שימש כנציג של הבונים דרור בארגנטינה וכיהן כמתאם של החינוך הלא פורמלי בקיבוץ נתיב הל"ה, שם הוא מתגורר. הוא כיהן כחבר בוועדות של הסוכנות היהודית מאז שנת 1998 והפך לחבר בחבר הנאמנים ב-2011.