סנדרה סוקל חבר חבר הנאמנים

הגב'  סונדרה סוקל משמשת כנשיאת Young Israel בווסט המפסטד וכחברה בקבינט של התנועה הציונית האמריקאית. הגב' סוקל היא יו"ר ועדת המשנה לתקציב וכספים לתמיכה ופונקציות תפעוליות. קודם לכן, היא שימשה כנשיאת "עמית" לאחר שכיהנה כגזברית וסגנית נשיא של הארגון. הגב' סוקל היא בוגרת City University בניו יורק וערכה מחקר על היבטים שונים של מדיניות בריאות הציבור. הגב' סוקל חברה בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2002.