צ'רלס גודמן, חבר כבוד Honorary member of the Board of Governors

צ'רלס גודמן מנהל את חברת הנרי קראון, פירמת השקעות מהעיר שיקגו. הוא שימש כיו"ר מגבית היובל של הקרן היהודית המאוחדת, כמו גם כחבר בחבר המנהלים של הג'וינט (JDC), כנאמן של אוניברסיטת ברנדייס וכן כחבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים. כיום הוא משמש כיו"ר ועדת אד הוק של הסוכנות היהודית. בעבר הוא שימש כיו"ר חבר הנאמנים וכיו"ר משותף של ועדת פיתוח המשאבים הפיננסיים. מר גודמן חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 1989.