שרון ג'נקס חבר חבר הנאמנים

הגב' שרון גנקס היא חברת חבר המנהלים של ברית הנשים למען ישראל וכן חברה בחבר הנאמנים של איחוד הקהילות היהודיות בלוס אנג'לס.  כיום היא מכהנת כיו"ר תוכנית הפילנתרופיה של הפדרציה.  בעבר היא כיהנה כחברה בוועדת ההיגוי של השותפות מטעם איחוד הקהילות היהודיות בין לוס אנג'לס לתל אביב וכן כיו"ר מגבית הנשים ע"ש סילביה וייץ של הקרן היהודית המאוחדת. הגב' ג'נקס היא בוגרת של קרן מורשת ווקסנר, היא כיהנה בקבינט המנהיגות הצעירה של איחוד הקהילות היהודיות, שם החזיקה במספר תפקידים, כולל יו"ר המגבית. הגב' ג'נקס חברה בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2008.